Marc Jacobs

Denken en Doen

“In hart en nieren ben ik cultureel ondernemer. Of het nu in de rol van bestuurder of adviseur is, ik richt organisaties op de wensen van klanten en belanghebbenden.¬†Mijn werkwijze is weloverwogen handelen; analyseren, beslissen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Daarbij ben ik creatief in het vinden van oplossingen om de beste resultaten te halen.”

Voor een uitgebreider profiel zie linkedin

 

Overheden, culturele instellingen, koepelorganisaties

Het werkveld van Marc Jacobs bestaat uit culturele instellingen en bibliotheken. Hij kent die wereld vanuit verschillende invalshoeken; overheden, instellingen en als organisatieadviseur. De invalshoek vanuit de overheid kent Marc vanuit zijn functie als senior-adviseur bij de Provincie Noord-Holland en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Daar was Marc onder andere verantwoordelijk voor de verzakelijking van subsidierelaties met culturele instellingen. Marc kent ook de praktijk vanuit de culturele instellingen. Zo was hij directeur van De Muzerije, een kunsteducatiecentrum in Den Bosch en was hij directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij. Als organisatieadviseur heeft hij gewerkt in opdracht van gemeenten, culturele instellingen en koepelorganisaties.

 

Organisatieadvies, projectmanagement, interim management