Kostprijsberekening voor gesubsidieerde instellingen

Gesubsidieerde instellingen spelen steeds sneller en flexibeler in op de markt. Niet alleen is het dienstenpakket de laatste jaren sterk uitgebreid en diverser geworden. Maar ook zijn er meer en vooral andersoortige klanten bij gekomen. Met de toename van diensten en klanten neemt ook de diversiteit aan financiering toe. Naast subsidie, komen er inkomsten binnen van klanten, door verhuur, sponsoring en (commerciële) dienstverlening.

Hoe bepaal je dan de prijs van de verschillende diensten?

Wat bieden wij?

Voor uw organisatie maken wij een kostprijsberekening op maat die bij veranderende omstandigheden eenvoudig aan te passen is. En als daar behoefte aan is kunnen we de kostprijsberekening verwerken in een catalogus of productenboek voor subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

Kostprijsberekening voor alle diensten

Samen met u stellen wij de kostprijzen op van alle diensten die u levert. Dat doen we aan de hand van uw financiële informatie en kengetallen. Kengetallen zijn bijvoorbeeld m2 publieksruimte, Fte’s, adviesuren, openingstijden, enzovoort. Met die kengetallen worden alle kosten verdeeld over de diensten die u levert. Als alle diensten met hun prijs bij elkaar worden opgeteld is dat dus hetzelfde bedrag als de totale kosten in de begroting. 

Berekening eenvoudig aan te passen

De kostprijsberekening krijgt u in een Excel-bestand dat u inzicht geeft in de berekeningswijze. Als de eerste kostprijsberekening gemaakt is, dan is het relatief eenvoudig om veranderingen in kosten of in het dienstenpakket aan te passen. Bijvoorbeeld voor de komende jaren of als er diensten afvallen of bijkomen. 

Opstellen catalogus of productenboek

Als u de kostprijzen heeft, gaat u vervolgens aan de slag met de presentatie van de diensten met prijzen aan de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. Dat is doorgaans een forse opgave. Zeker als u voorheen een BCF aanvraag of een begroting indiende. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van catalogi of productenboeken waarin staat wat u biedt, waarom en wat het kost.

Interesse? Neem contact met ons op!

Het opstellen van een kostprijsberekening is maatwerk. Hoeveel tijd en kosten er mee gemoeid zijn hangt sterk af van uw wensen en de eigenschappen van uw organisatie. Heeft u interesse in wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op.